Plasmatreat test mürekkepleri: Yüzey enerjisinin ölçülmesi

Plastik, metal, cam, geri dönüşümlü veya kompozit malzemeler gibi çok çeşitli malzemelerin yüzey enerjisinin ölçülmesi için kolay bir yöntem test mürekkepleri ile tayin yöntemidir. Plasmatreat test mürekkepleri yüzey tayini için, devam eden üretimde kalite güvencesi için ve kesin plazma ön işlem parametrelerinin saptanması için mükemmel bir yardımcı araçtır.
Tüm Plasmatreat test mürekkepleri taslak DIN 53364 ve ISO 8296 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

 

Plasmatreat Mürekkeplerin Kullanılması Çevrimiçi Test Mürekkebi Siparişi 3 Farklı Seri Değerlendirme

Plasmatreat Mürekkeplerin Kullanılması

Ön işlemin hemen ardından yüzey enerjisi yüksek (ör. 72 mN/m) bir mürekkeple başlayın.

Test mürekkebinin çizgileri bir araya toplanıyorsa bir sonraki küçük değerli test mürekkebiyle devam edilir.

Fırça çizgisinin kenarları iki saniye boyunca dağılmazsa yüzey iyi ıslanabilirdir. Bu durumda substratın yüzey enerjisi en az test mürekkebinin gerilimine eşit demektir.

Test mürekkebi şişenin bütünleşik fırçasıyla seri bir şekilde yüzey üzerine sürülür.

Bu şekilde malzemenizin yüzey enerjisi değerine adım adım yaklaşırsınız.

Malzemenin yüzey enerjisi, en az 2 saniye boyunca iyi ıslatma gösteren son test mürekkebinin gerilimine denktir.

Plasmatreat test mürekkepleri hakkında önemli bilgi

             

 • Plasmatreat test mürekkepleri birbiriyle karıştırılmamalıdır. Yalnızca orijinal ve kirlenmemiş test mürekkepleriyle anlam ifade eden test sonuçları elde edilebilir.
   
 • Plasmatreat test mürekkeplerini kullandıktan sonra her zaman derhal tekrar kapatın. Test mürekkeplerinin bileşimi, bileşenlerin farklı buharlaşma hızları nedeniyle değişebilir. Bundan dolayı açıldıktan sonra test mürekkeplerinin azami raf ömrü üç aydır.
   
 • B ve C serisi Plasmatreat test mürekkepleri PVC için uygundur. Formamid içeren A serisi test mürekkepleri, PVC'nin şişmesine ve bu nedenle sonuçların hatalı olmasına neden olur.
   
 • A ve B serisi Plasmatreat test mürekkepleri toksik kimyasal maddeler içerir ve yüzey enerjisine ilişkin taslak DIN standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Lütfen güvenlik veri sayfalarına bakın.
Yüzey gerilimini kolayca ölçme

Test mürekkeplerinizi alın!

Plasmatreat test mürekkeplerinin üç farklı serisi vardır

C serisi – Etanol

• toksik değil • satılan test mürekkeplerinin %90'ından fazlası C mürekkeplerdir • yaygın kullanılan tüm yüzeylere uygundur • sağlığa zararlı değildir • DIN 53 364'e uygun olarak üretilmiştir • 28–72 mN/m arasında (iki birimlik aralıklarla) mevcuttur • renk: yeşil

B serisi – Metanol

• bazı durumlarda toksiktir (yüzey gerilimine bağlı olarak) • yaygın kullanılan tüm yüzeylere uygundur • DIN 53 364'e uygun olarak üretilmiştir • 28–72 mN/m arasında (iki birimlik aralıklarla) mevcuttur • renk: kırmızı

A serisi – Formamid

• toksiktir • sıcak yüzeyler için de uygundur • daha uzun sonuç verme süresi • PVC yüzeyler için uygun değildir • DIN 53 364 ve ISO 8296'ya uygun olarak üretilmiştir • 30–72 mN/m arasında (iki birimlik aralıklarla) mevcuttur • renk: mavi

Test mürekkepleriyle elde edilen test sonuçlarını değerlendirme

 • Test sonuçları eleştirel bir gözle incelenerek ve farklı ölçüm teknikleri değerlendirilerek yüzey enerjileri ve bunların yapışma dayanımı üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılabilir. Bu da yüzey işlemine ilişkin süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olabilir.

 • Yüzey enerjisinin yapışma dayanımını etkileyen tek etken olmadığını anlamak, yapıştırma sürecini etkilemesi mümkün olan diğer değişkenlerin göz önünde bulundurulmasına olanak sağlar.
 • Elde edilen test değerleri göreceli olsa da diğer ölçüm yöntemleriyle sınırlı bir şekilde karşılaştırabiliyoruz; ancak yine de aynı ölçüm tekniği içinde karşılaştırma yapmak için kullanılabilir. Bu, yüzey enerjisindeki göreceli değişimleri değerlendirme ve substratın zaman içindeki durumunu takip etme olanağı sağlar.
 • Plasmatreat test mürekkepleri, üretim kalite güvencesi süreçlerinde yüzey enerjisini ölçmek için mükemmel bir yardımcı araçtır. Bu mürekkepleri kullanarak ve yapıştırıcı/mürekkep ile yüzey durumunun uyumlu olmasını sağlayarak istenen yüzey enerjisi seviyeleri etkili bir şekilde izlenebilir ve korunabilir.
 • Ölçülen yüzey enerjisinin maksimum toleransının 2 mN/m (metre başına milinevton) olduğunu anlamak, ölçümlerin güvenilirliğini değerlendirmeye ve kabul edilebilir yüzey enerjisi seviyeleri için uygun kriterler koymaya yardımcı olabilir.