Bobin kaplama işlemine yönelik plazma sistemleri

 Openair-Plasma® aktivasyonun yüksek verimliliğinin bir örneği önceden kaplanmış sac metaldir (bobin kaplama). Bu malzemeye ev aletlerinin endüstriyel üretiminde ve otomotiv endüstrisinde ihtiyaç duyulur.

Bobin kaplama işleminde korozyona karşı en iyi korumanın elde edilmesi ve sonraki üretim süreçlerini sadeleştirmek için şerit metale yüzey kaplaması veya vernikleme uygulanır. Kaplama ve boyanın uzun ömürlü tutunması için alüminyum sacların önce hassas temizlikle tüm hadde yağlarından arındırılması gerekir.

Kimyasal ve atıksu olmadan verimli hassas temizleme

Openair-Plasma® tüm kalıntıları güvenilir ve verimli bir şekilde giderirken aynı zamanda malzemenin yüzeyini de aktive ederek en iyi şekilde yapışmasını ve kusursuz bir yüzey ıslahı sağlar.  Openair-Plasma® işlem, haddehanedeki kaplama istasyonundan önce doğrudan hat içine entegre edilebilir.

Kuru plazma süreci ayrıca son derece çevre dostudur. Diğer yöntemlerde hassas temizlik için gerekecek büyük miktarlardaki kimyasal maddeler tamamen ortadan kalkar.

Islak kimyasal işlemde gereken, zaman ve enerji tüketen kurutma süreçlerine de artık gerek kalmaz.

ÖZELLİKLERİ VE
AVANTAJLARI

Bobin kaplamaya yönelik
Openair-Plasma® sistemleri

  • Alüminyum bobinlerin temizlenmesinde yüksek verimlilik Korozyon koruyucu kaplama ve vernikleme öncesinde yüzey aktivasyonu Su, kimyasal madde ve atık su tasarrufu Tek taraflı veya iki taraflı ön işlem olanağı Kirlenme derecesine göre değişken nozül yapılandırması Uygun maliyetli hat içi entegrasyon

Hidrokarbonları uzaklaştırır, alüminyumun hidrofil özelliğini artırır

Kolay uçucu bileşenlerin buharlaşması ve oksitlenerek karbondioksit ve suya dönüşme sayesinde alüminyum gibi metaller Openair-Plasma® ile ör. hadde yağları gibi istenmeyen hidrokarbonlardan tamamen arındırılabilir. Openair-Plasma® işlemin alüminyum üzerindeki temizleme veriminin araştırılması için NanoCraft araştırma kuruluşu tarafından çok hassas olan mikroskobik kimyasal kuvvet görüntüleme yöntemi kullanılmıştır. Sondanın ucu apolar hidrokarbon bileşikleri kullanılarak modifiye edilmiştir ve ölçüm, görüntüleme ortamı olarak su yardımıyla yapılmıştır. En küçük kirler dahi sonda ile etkileşimleri sayesinde tespit edilebilmiştir. Aynı zamanda malzemenin yüzey gerilimi de plazma aktivasyon yoluyla seçici olarak yükseltilebilir. Hidrofil özelliği önemli düzeyde artar, kaplama ve boyaların tutunması büyük ölçüde iyileştirilir.

Plazma işlem olmadan alüminyum üzerinde adezyon dağılımı. Sonda ucuyla etkileşim: Yüzey yağlı kirlerle kaplıdır.

Plazma işlem sonrasında alüminyum üzerinde homojen adezyon dağılımı (hidrofil). Sonda ucuyla etkileşim yoktur: Yüzey yağlı kirlerden arındırılmıştır.