Plazma tıbbı – doğrudan Openair® plazma etkisi yaraları iyileştirebilir mi?

Plazma tıbbı teriminden insan vücudundaki hücrelerin doğrudan plazma ile tedavisi anlaşılır. İnsan cildinin tedavisi alanında atmosferik plazma sistemlerinin kullanımı konusunda ABD'deki Drexel University'de Prof. Friedmann ve araştırma grubu yaklaşık 15 yıldır öncü çalışmalar yapıyor. Plazmanın insan cildi üzerindeki farklı doğrudan ve dolaylı etkilerini ilk kez o araştırmıştı. Bu sırada plazma uygulaması (plazma dezenfeksiyonu) yoluyla bakterilerin azalmasıyla yara iyileşmesi arasındaki etki ilişkisini keşfetti.

Bu çalışmalar günümüzde uluslararası boyutta çeşitli araştırma enstitülerinde yoğun olarak sürdürülmektedir. Bunlar arasında en başta"Campus PlasmaMed" araştırma programları (Greifswald Üniversitesi), Düsseldorf Üniversitesi, Bochum Üniversitesi ve Münih Max Planck Enstitüsü sayılır.

Plasmatreat, plazma sterilizasyon olarak da bilinen, tıp alanında teknik yüzeylerin dezenfeksiyonu konusunda engin deneyime sahiptir. Openair-Plasma® nozülleri, kesintisiz işletimde yüzeyleri işleme konusunda son derece etkilidir. Plazma enerjisinin potansiyelsiz olma özelliğinden dolayı prensipte insan cildinin tedavisi için de uygundur.

Beşeri tıpta somut uygulamalara ulaşabilmek için kapsamlı doğrulamaların yapılması ve nozül teknolojisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kontrollü tıbbi plazma tedavisi için sistemlerin geliştirilmesi büyük bir gelecek potansiyeline sahiptir.

Plasmatreat, plazma tıbbı alanında işbirliği için yeni ortaklıklar kurmak amacıyla üniversiteler ve enstitülerle yoğun ilişki içindedir.

Plazmanın sterilize edici etkisi (plazma sterilizasyon)

Aspergillus niger DSM 1957 konidium sporlarının farklı bakterizasyon senaryolarında (noktasal, püskürtme, süt, sakaroz) ve proses gazı olarak azot (iz genişliği: 1 mm, nozül aralığı: 10 mm, hız: 10 m/dak, PCT: %100, gaz akımı: 2000 l/saat) kullanılarak inaktive edilmesi.

Kaynak: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. [AiF – Alman Endüstriyel Araştırma Birlikleri Federasyonu]

Bir sonraki PlasmaTalks Web Seminerimiz ve Etkinlikler

Etkinlik yok.

Yaklaşan Fuarlar ve Etkinlikler

Fuarlarımızda ve etkinliklerimizde plazmayı yakından tanıyın!

Etkinlik yok.